לא חוזרות אחורה – עד האופק של דמוקרטיה רדיקלית

לא חוזרות אחורה – עד האופקשל דמוקרטיה רדיקלית עמדת קולקטיב כאןתוקם על המשבר הפוליטי הנוכחי ונתיב היציאה ממנו, אפריל 2023 צדק הוא המימוש הציבורי של אהבה — קורנל ווסט ברוח תנועת הפנתרים השחורים, אשר דרשו חלוקה צודקת של העוגה, אנחנו אומרות: הדמוקרטיה תהיה לכולן או שלא תהיה דמוקרטיה. הדחיפות המאיימת לא משכיחה מאיתנו את השורשים […]